Follow my blog with Bloglovin 4bdullah Top: AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAK OLANLAR

AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAK OLANLAR

0 yorum
AŞÛRE GÜNÜ YAPILACAK OLANLAR
(13 Kasım, 10 Muharrem Mevlâna Takvimi)


1. O gün, oruç tutulacak; fakat Muharrem’in sâdece onuncu günü oruç tutulmaz. (9.-10.), (10.-11.) Hz. Sâmi (k.s.) (9.-10.-11.) günleri tutmanın en fazîletlisi olduğunu beyân buyurmuşlardır.


2. Muharrem’in birinci ilâ onuncu günü de dâhil her gün okunan duâ, sabahleyin üç def‘a okunur.


3. İşrâkten sonra (kuşluk vakti) dört (4) rek‘at namâz kılınır. Her rek‘atte Fâtihayı Şerîfe’den sonra elli bir (51) adet İhlâs-ı Şerîf okunur.


4. Mekrûh olmayan bir vakitte 2 rek‘at namâz kılınır. Her rek‘atte Fâtihayı Şerîfe’den sonra on bir (11) İhlâs-ı Şerîf okunur.


5. Bol bol istiğfâr edilir.


6. 70 (yetmiş) def‘a “hasbünâ’llâhu ve ni’me’l-vekîl, ve ni’me’l-mevlâ ve ni’me’n-nasîr, gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr” denilir.


7. 313 (üç yüz on üç) def‘a “lâ-ilâhe illâ ente sübhâneke innî küntü mine’z-zâlimîn” denilir.


8. Gusl abdesti alınır.


9. On mü’mine selâm verilir.


10. Hasta bir kimse ziyâret edilir.


11. En az bir mü’mine iftâr ettirilir ki bütün mü’minlere iftâr ettirilmiş gibi olunur.


12. O gün eve getirilen rızık artırılacak. En faziletlisi on çeşit olmasıdır.


13. Muharrem’in 10’unu, 11’ine bağlayan gece, bir def‘a Zümer sûresi okunaur.


Meymûn bin Mihrân’ın İbn-i Abbâs (r.a.)’den bildirdiği hadîs-i
şerîfte: “Aşûre günü oruç tutana, on bin melek sevabı verilir.
Muharremin Aşûre gününü oruç tutana on bin şehid, onbin hac ve umre sevâbı verilir. Muharremin onuncu günü olan Aşûre gününde bir yetimin başını okşayana Allâhü Teâlâ o yetimin başındaki kıllar kadar Cennet’te derece verir.


Aşûre gecesi bir mü’mine iftar verene, Allâhü Teâlâ katında bütün Ümmet-i Muhammed (s.a.v.)’e iftar vermiş ve karınlarını doyurmuş gibi sevâb yazılır” buyuruldu.

(Abdulkâdir Geylânî (k.s.), Gunyetü’t-Tâlibîn, 352.s.)

Kaynak: mevlanatakvimi.com

Yorum Gönder